توضیحات شرکت ایرگان مهر در خصوص مجموعه‌ی رفتارها و اظهارنظر رسانه‌ای شرکت واسط تجاری کره‌ای OJW

به‌نام خدا

در ادامه ی سند ” توضیحات شرکت ایرگان مهر پیرامون گزارش مغرضانه ی منتشرشده در برخی رسانه های معاند “، نظر به درج مطلبی در خبر مورخ 2/2/99 رسانه ی معلوم الحال معاند مبنی بر آنکه شرکت واسط تجاری کره ای OJW، ادعایی را ” یک شوخی مضحک” دانسته است، مستقل از موضوع مورد مناقشه و صِرف برخورداری از شناخت کافی از شرکت نامبرده، بویژه در دوره مستمر همکاری در 60 روز اخیر، و به عنوان یک ” بنگاه ایرانی” مطالبی را به قرار درپی آمده اعلام می نماید: 1- چنانچه در بند 4 سند پیشین آمده است، یکی از عوامل، و به نظر این شرکت عامل مبنایی، که منجر به ارائه نامه ی این شرکت به مقام مربوطه با هدف اطلاع رسانی و ایجاد آمادگی جهت ابطال مانورهای محتمل تجاری داخلی و خارجی بود، که حتما به پشتوانه ی درایت مسئولین امر به مانند دیگر موارد مشابه، منتج به خیر عمومی و نفع مردم و کشور می گردید، نحوه ی عملکرد و مجموعه ی رفتارهای به دور از اخلاق جهان-شمول حرفه ای، بویژه با سوءاستفاده از نقاط ضعف طرف ایرانی به سبب تحریم های ظالمانه ی بین المللی، توسط شرکت واسطه کره ای بوده است. در این راستا ادعای مطرح شده توسط ایشان، که در آخرین گفتگوی فی مابین به مدت بیش از 30 دقیقه در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 24 فروردین، برابر با 12آوریل، ضمن توهین به ایرانی‌ها و نیز مقامات مسئول در سازمانهای معزز کشور ( با بکاربردن اوصافی ناشایست که صحت ترجمه بر عهده مترجم و کارمند رسمی ایشان است) مدیریت این شرکت را تهدید تهدید نمود که صدایش را، که دربرگیرنده دفاع از مقامات و سازمانهای حکومتی با بعضا ذکر سمت ایشان بوده، ضبط کرده و در اختیار پلیس، کنسولگری و مقامات سیاسی در کشور کره قرار خواهد داد، قطعا از نظر این شرکت قابل قبول نمی باشد. در مجموع درخصوص رفتار شرکت واسطه کره ای، که اگر تحریم های ظالمانه ی جاری نبود اساسا شرکت های ایرانی نیازی به همکاری با چنین شرکت های کوچکِ فرصت طلب و نامودب به آداب حرفه ای نمی داشتند، مستندات مربوطه دربرگیرنده ی صورتجلسات ( قیمت) با امضا، ایمیل ها، اقرار صریح تلفنی و …، به مقامات مسئول ارائه شده و می شود. تیم حقوقی این شرکت نیز هم اکنون در حال تهیه ی لایحه شکایت از شرکت کره ای بویژه به سبب سوءاستفاده، فریبکاری و ارائه اطلاعات تجاری دروغ و غیرواقع، علی الخصوص پس از اطلاع رسانی مسئولین محترم وزارت بهداشت و فراهم شدن امکان دسترسی به برخی اسناد، می باشد. البته متاسفانه به اسباب پیش تر گفته شده، در بند 4 سند پیشین، ظاهرا شانس موفقیت بالا در طرح شکایت در مجامع داوری بین المللی وجود ندارد ( به مانند درخواست مطرح شده در بند 6 سند پیشین با موضوع شکایت از رسانه ی معاند، این شرکت از نظرات صاحبنظران در این خصوص نیز استقبال خواهد نمود)؛

2- در خصوص برخی مسئولین محترم که از بصیرت و شناخت کافی برای شناسایی این قبیل تحرکاتِ دشمنانه ی شرکت بیگانه ، نسبت به منافع عمومی و ملی، برخوردار نمی باشند و فریب مانورهای تجاری شرکت واسطه-ی کره ای را خورده و دست به نوعی اتحاد پنهان با ایشان زده اند، تنها به بیت درپی آمده بسنده می شود: جای آن است که خون موج زند در دل لَعل / زین تَغابُن که خَزَف می شکند بازارش!

3- نظر به آن که: الف) این شرکت یک شخصیت و واحد اقتصادی(کوچک) بیش نبوده و تخصص، صلاحیت و مجوز ورود به مباحث سیاسی را ندارد؛ ب) اطلاع رسانیِ لازم توسط این شرکت به مسئولین محترم در سازمان های مختلف حکومتی به شکل موثر صورت پذیرفته، و حتی در دو مورد ( /سازمان) از این شرکت قدردانی شفاهی نیز بعمل آمده-است، و مضافا بر آن این اطمینان وجود دارد که مقامات محترم مسئول به نحو احسن وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود را ادا نموده و خواهند نمود و بنابراین مسئولیت افزونی در این زمینه متوجه این شرکت نمی باشد؛ این شرکت با در نظر گرفتن این ملاحظه ضروری که ممکن است توضیحات و اظهاراتش، علی رغم آنکه با نیت بهبود نظام تدبیر و حکمرانی کشور صورت می پذیرد، زمینه ساز سوءاستفاده رسانه های معاند قرار گیرد، با عطف توجه به قاعده ی کُشتی نگرفتن با خوک ( Never to wrestle with a PIG )، به مانند گذشته مشی سکوت رسانه ای را دنبال خواهد نمود ( غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن/ روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد!). با این وجود شفاف سازی یک نکته، بویژه جهت اطمینان از ادای دِین شرعی، ضروری می باشد: مخاطب نامه ی این شرکت که مبنای گزارش رسانه ی معاند قرار گرفته است، آگاهانه و پس از تحقیق و کسب اخبار موثق در خصوص سلامت حرفه ای از یک سو و تلاش های مجاهدانه و خالصانه ایشان از سوی دیگر، انتخاب شده بود، با این امید که آن مقام محترم به سبب اولا، جایگاه سازمانی-اداری و ثانیا، اشتهار به پاکدستی، بتواند به مساله ی مطرح شده مدبرانه، با تاثیرگذاری بالا و به نفع منافع عمومی ورود نمایند. 4- فایده ی مترتب بر مانور رسانه ی معاند روی نام این شرکت، که کاملا از نظر محتوایی غیرضروری می باشد، روشن نیست اما نظر به اقتدار و اشراف مقامات ذی صلاح، و به عنوان یک فرضیه موجه، این اطمینان وجود دارد که چگونگی ارتباط و هماهنگی میان غوغاسالاری در خارج و پیش بردن مطامع در داخل توسط برخی محافل کوچک و بی ریشه، رصد و با آن برخورد خواهد شد.

5- به عنوان یک واحد اقتصادیِ خصوصیِ غیروابسته با ده ها پرسنل، به آن دسته از شاغلین در رسانه-های معاند که وجدان انسانی فعال دارند، پیشنهاد می گردد تا دست کم نوعی قاعده ی اخلاق و انصاف در دشمنی را رعایت نمایند و در شرایط فعلی که مردم ایران، به مانند مردم سایر نقاط دنیا، مضطرب بوده و در شرایط مادی و معنوی نامناسب به سر می بَرند، و با توجه به جمیع جوانبِ زمینه ای رنجی مضاعف بر ایشان تحمیل می شود، موقتا دشمنی، و یا دست کم دشمنی از مسیر بازی کردن با امنیت روانی مردم، را معلق و اسباب درد و زحمت بیشتر مردم ایران را فراهم ننمایند. این کشور، مردم و نظام برآمده و گره خورده با آن، عمر درازی داشته و خواهندداشت و بنابراین در آینده به اندازه کافی فرصت برای دشمنی، بعد از دوره ی بحران کرونا و بهبود نسبی وضع و حال مادی و معنوی مردم ایران، فراهم خواهد بود ( البته که هرگونه دوری از دشمنی با مردم ایران موجب سعادت مادی و معنوی خود ایشان خواهد بود)!

با مهر مدیریت شرکت ایرگان مهر

دانلود نسخه PDF بیانیه‌ی‌ دوم

RECENT PROJECTS

Ready to work with Irgan?

تماس با ما

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، توحید 1 ، پلاک 1، واحد 4

Tel: 02188378700
Fax: 02188378701

info@atimehr.com